Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Author Archives: Beáta Sirotná

Liečebný režim počas PN-ky – kontrola zo strany zamestnávateľa

odvody sociálna poisťovňa

Podnet na kontrolu, či zamestnanec skutočne dodržiava nariadený liečebný režim počas tzv. PN-ky môže podať aj jeho zamestnávateľ – a to prostredníctvom písomného oznámenia príslušnej Sociálnej poisťovni. V prípade, že zamestnávateľ má podozrenie, že jeho zamestnanec počas svojej PN-ky nedodržuje svoj nariadený liečebný režim, má možnosť požiadať príslušnú Sociálnu poisťovňu, aby zriadila kontrolu u konkrétneho zamestnanca. Tento písomný podnet je možné poslať svojej ...

Read More »

Virtuálna registračná pokladnica – infolist

registračná pokladnica

Už viac ako 2 roky môžu podnikateľské subjekty využívať virtuálnu registračnú pokladnicu a ku dnešnému dátumu ju využíva cca 30 000 používateľov. Suma sumárum vďaka tejto aplikácií bolo vydaných už viac ako 6 miliónov platných pokladničných dokladov v hodnote viac ako 600 miliónov EUR. Základným predpokladom na používanie tejto aplikácie je internetové pripojenie a je možné ju používať na klasickom PC, notebooku alebo smartphonu. ...

Read More »

Práca v zahraničí – dokumentácia

odvody sociálna poisťovňa

Mnohokrát u občanov nastane situácia, že sa zamestnajú v zahraničí. Aké z toho však vyplývajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni? Občania, ktorí odchádzajú za prácou alebo brigádou do zahraničia (krajiny mimo EÚ), alebo sa vracajú späť na Slovensko, z hľadiska európskeho legislatívneho rámca platí základný princíp – nárok na sociálnu dávku je možné si uplatniť tam, kde sa poslednýkrát zamestnal a teda tam, kde bol občan ...

Read More »

Infolist – daňové priznania za 2016

úrad Trnava

Do konca minulého týždňa (31. 03. 2017) bol riadny termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmu pre fyzické a právnické osoby. Niektoré osoby využili na podanie papierovú formu a iné (primárne platcovia dane z pridanej hodnoty) využili elektronický spôsob. Tento rok bola možnosť aj podania tzv. drive-in, čo v praxi mohli využiť osoby podávajúce svoje priznanie prostredníctvom mobilnej kancelárie a to tak, že nemuseli opustiť ...

Read More »

Úhrada dobrovoľného poistného vopred – Sociálna poisťovňa

odvody sociálna poisťovňa

V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné uhradiť dobrovoľné poistné dopredu, niekedy aj niekoľko mesiacov vopred, aby dobrovoľne poistená osoba na toto poistenie nepozabudla. Tento postup však nie je v zmysle legislatívy správny a ani nie je umožnení a prostriedky, ktoré budú takto uhradené, je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť do 30 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. Uvedené prostriedky sa totižto považujú síce ...

Read More »

Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni – odklad daňového priznania

odvody sociálna poisťovňa

Mnoho živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb sa nevie rozhodnúť v prípade, ak si podávajú odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov, či majú túto informáciu poslať okrem daňového úradu taktiež Sociálnej poisťovni. Taktiež vzniká otázka, či sú povinné takéto osoby posielať svoje priznanie na príslušnú Sociálnu poisťovňu. Na základe informácie zo Sociálnej poisťovni, živnostníkom nevzniká povinnosti oznamovať odklad na podanie ...

Read More »

Uplatnenie si straty v daňovom priznaní – 2017

úrad Trnava

V článku sa pokúsime priblížiť problematiku odpočtu daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2016. Odpočítavanie daňovej straty vedie k zníženiu základu dane a teda k zníženiu výšky dane. Odpočítavanie má však svoje pravidlá, ktoré sa mnohokrát adaptovali a nie je tomu inak ani v tomto roku. Každý rok si firmy alebo podnikateľské subjekty zisťujú mieru svojej úspešnosti alebo neúspešnosti na príslušnom trhu. Mieru úspešnosti môže podnikateľ ...

Read More »

Najčastejšie chyby v daňovom priznaní

Daňový úrad

Čas na podanie daňového priznania k dani z príjmu v riadnom termíne za minulý rok sa nezastaviteľne blíži. Čomu sa však vyvarovať? V článku sa pokúsime v kocke uviesť najdôležitejšie informácie, ktoré v ňom nesmú chýbať, najmä ak ho podávate v papierovej podobe. Pri použití „papierového“ daňového priznania netreba v prvom rade zabudnúť, že je nutné použiť správny formulár. Existujú dva typy: daňové priznanie typ A – v prípade, ...

Read More »

Živnostník – zamestnávateľ

odvody sociálna poisťovňa

V prípade, že sa živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba) rozhodne zamestnávať, je nutné si uvedomiť, že voči Sociálnej poisťovni má táto osoba rovnaké povinnosti v rámci jeho zárobkovej činnosti ako doposiaľ a navyše aj ako zamestnávateľ. Okrem štandardných povinností ako je prihlásenie nového zamestnanca pred nástupom  do jeho zamestnania, je treba navštíviť poisťovňu  a prihlásiť sa v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta zamestnávania a to do ...

Read More »

Predĺženie úradných hodín z dôvodu blížiaceho sa termínu na podanie DP

daňový úrad

       Nakoľko sa blíži najsilnejšie obdobie na podanie „marcových“ daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby, daňové úrady budú mať posilnené svoje úradné hodiny. Medzi novinky bude tiež patriť služba „drive in“. Viac v našom článku. Finančné riaditeľstvo SR sa aj tento rok snaží byť bližšie k osobám či firmám z dôvodu podávania daňových priznaní k dani z príjmu za minulý rok. Daňové priznanie (v prípade ...

Read More »