Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Author Archives: Beáta Sirotná

Sociálna poisťovňa – prehľad zmien od 2017 v kocke

odvody sociálna poisťovňa

Ako sme už upozorňovali v našich článkoch, s príchodom nového roka prichádzajú zmeny týkajúce sa nie len podnikateľského sektora, ale širokej verejnosti v rámci Sociálnej poisťovne. Medzi významné aspekty patrí napríklad zmena dôchodkového veku, zvyšovanie vymeriavacích základov pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo navýšenie sadzby príspevku do II. piliera. Od 01. 01. 2017 príde k zmene odchodu do starobného dôchodku pre osoby,  ktoré sa ...

Read More »

Nový typ spoločnosti v 2017 – jednoduchá spoločnosť na akcie

20 eur

Jednoduchá spoločnosť na akcie je podobne nazvaná ako akciová spoločnosť a dokonca má aj podobné legislatívne odkazy, ale jej právna podoba je v pomere s akciovou spoločnosťou mierne odlišná. Dokonca práva jednotlivých akcionárov budú mať odlišnú právnu podstatu. Čo sa týka rýchleho porovnania s akciovou spoločnosťou, ktorá musí mať základné imanie v minimálnej výške 25 000 EUR, pri jednoduchej spoločnosti je to suma vo výške 1 ...

Read More »

Povinnosť inventarizácie pokladnice – povinnosť podnikateľov

ERP

Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky má každý podnikateľský subjekt. Súčasťou majetku je aj pokladnica a preto netreba zabúdať aj na jej inventarizáciu. Podľa legislatívy o účtovníctve má podnikateľský subjekt povinnosť vykonať inventarizáciu pokladnice v rovnaký deň, ako v ten, kedy sa zostavuje účtovná závierka. Stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti podnikateľský subjekt má povinnosť zaúčtovať bez ohľadu na to, či ide o samostatne zárobkovo činnú ...

Read More »

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni – SZČO

odvody sociálna poisťovňa

Pri zakladaní alebo zrušení oprávnenia pre samostatnej zárobkovo činné osoby (SZČO) často vzniká otázka, či vzniká oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinné ohlasovať svoj vznik a ani zánik na povinné poistenie. Naopak Sociálna poisťovňa má oznamovaciu povinnosť (písomnú) voči týmto osobám. Pri vzniku samostatne zárobkovo činnej osobe je Sociálna poisťovňa oznámiť výšku jej vymeriavacieho základu ...

Read More »

 Nárok na odpočet dane – ubytovanie pre obchodných parterov

úrad Trnava

Nakoľko sa blíži koniec roka, mnoho spoločností nás oslovuje s otázkou, či si môžu uplatniť daň z pridanej hodnoty (DPH) z faktúr za ubytovanie s raňajkami pre svojich obchodných partnerov, pri prezentácií nových produktov. Taktiež často vzniká otázka, či je tento výdavok daňovo uznateľným. Aké daňové výdavky nie sú teda považované za náklady? Ide o taký druh nákladov, ktoré priamo nesúvisia so zdaniteľným príjmom. Takýto ...

Read More »

Odvody konateľa 2017

zdravotná poisťovňa

Postavenie konateľa v spoločnosti v súvislosti s jeho odmeňovaním môže mať niekoľko variantov. Konateľ môže v spoločnosti byť pravidelné odmeňovaný, nepravidelne odmeňovaný, alebo môže mať postavenie bez nároku na odmenu za výkon jeho funkcie. V prípade jednoosobových spoločnostiach je celkom bežné, že konateľ má zastúpenie ako osoba bez nároku na odmenu. Takáto osoba nehradí odvody na sociálne poistenie, pretože za výkon svojej funkcie nepoberá žiadne ...

Read More »

Prenájom na živnosť a mimo nej

účtovníctvo kancelária v trnave

Nehnuteľnosť je možné prenajať na živnosť, ale i mimo nej. V dnešnom článku sa priblížime problematike, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti. Dôležité je  správne určiť, či je prenájom predmetom podnikania alebo nie. Prenájom môže aj nemusí mať charakteristiku živnosti. Realizovať aktivity tohto charakteru je možné aj bez založenia živnosti, ale iba v tom prípade, ak prenajímateľ neposkytuje ďalšie služby, ale napríklad iba údržbu nehnuteľnosti. ...

Read More »

Daň z motorových vozidiel 2017

motorové vozidlo a daň

Nakoľko sa blíži začiatok nového roka, s ním je spojené podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za predošlý rok. Od roku 2015 boli sadzby dane zjednotené v rámci celého Slovenska. Prílohu č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel č. 361/2014 Z.z. tvoria ročné sadzby a podľa nej sú kategórie vozidiel rozdelené na tri skupiny: kategória vozidiel L, M a N – kde je jediným zdrojom ...

Read More »

Info pre zamestnávateľov – študenti s výnimkou v 2017

odvody sociálna poisťovňa

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme informovať podnikateľov – zamestnávateľov, že študenti, u ktorých pripadne do úvahy hraničná suma príjmu do 200 EUR (t. j. uplatnenie výnimky z hradenia poistného na dôchodkové poistenie), že podmienky sa ani v roku 2017 meniť nebudú. V praxi to teda bude znamenať, že ak študent – brigádnik bude zamestnaný na dohodu o brigádnickej práci študentov a bude si ...

Read More »

Živnostníci – pozor, bude sa meniť výška vymeriavacieho základu 2017

odvody sociálna poisťovňa

Od 01. 01. 2017 sa bude zvyšovať minimálny a vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby a ostatné povinne poistené osoby nasledovne: Minimálny vymeriavací základ bude navýšený zo súčasných 429 EUR na hodnotu 441,5 EUR Maximálny vymeriavací základ bude navýšený zo súčasných 4 290 EUR na 6 181 EUR. Tie osoby, ktoré v období 31. 12. 2016 hradia poistné na ...

Read More »