Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Ako správne uhradiť daň III.

Ako správne uhradiť daň III.

Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v III. štvrťroku 2014

P.č. Typ platby Variabilný symbol
Mesiac júl 2014
DPH za jún 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 07. 2014 1100062014
DPH za II. štvrťrok 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 07. 2014 1100422014
Preddavok na daň z príjmov za júl 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 07. 2014 1100072014
4. Preddavok na daň z motorových vozidiel za júl 2014 – splatnosť do 31. 07. 2014 1100072014
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2014 – splatnosť v júli 2014 1100062014
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za jún 2014 – splatnosť v júli 2014 1700062014
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prímov hradená v júli 2014 za príjmy vyplatených v júni 2014 8100062014
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedených v mesiaci júl 2014 z príjmov vyplatených v júni 2014 1100062014
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií za III. štvrťrok 2014 – splatnosť do 25. 07. 2014 1100432014
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za júl 2014 – splatný do 31. 07. 2014 1100072014
Daň z príjmov FO a PO na základe daňového priznania za rok 2013 1700992013
Mesiac august 2014
DPH za júl 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 08. 2014 1100072014
2. Preddavok na daň z príjmov za august 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 02. 09. 2014 1100082014
Preddavok na daň z motorových vozidiel za august 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 02. 09. 2014 1100082014
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2014 – splatnosť v auguste 2014 1100072014
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za júl 2014 – splatnosť v auguste 2014 1700072014

 

6. Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v auguste 2014 za príjmy

vyplatené v júli 2014

8100072014
7. Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci august 2014 z príjmov vyplatených v júli 2014 1100072014
8. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za august 2014 – splatnosť do 02. 09. 2014 1100082014
9. Daň z príjmov FO a PO na základe daňového priznania za rok 2013 1700992013
Mesiac september 2014
1. DPH za august 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 09. 2014 1100082014
2. Preddavok na daň z príjmov za september 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 30. 09. 2014 1100092014
3. Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) – splatnosť do 30. 09. 2014 1100432014
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 30. 09. 2014 1100092014
5. Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) – splatnosť do 30. 09. 2014 1100432014
6. Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2014 – splatnosť v septembri 2014 1100082014
7. Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2014 – splatnosť v septembri 2014 1700082014
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v septembri 2014 za príjmy vyplatené v auguste 2014 8100082014
9. Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2014 z príjmov vyplatených v auguste 2014 1100082014
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2014 – splatnosť do 30. 09. 2014 1100092014
11. Daň z príjmov FO a PO na základe daňového priznania za rok 2013 1700992013

 

Pozn.: Pri úhrade dane na základe dodatočného daňového priznania sa použije rovnaký variabilný symbol ako pri platbe dane na základe „riadneho“ daňového priznania. Pri platení dane z príjmov PO na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok, ktorý končí v roku 2014 sa použije variabilný symbol – 1700992014.